Zimní závod 2012

Zimního závodu se přes vrtochy počasí nakonec zůčastnilo 59 jezdců přes to, že mnozí z nahlášených nakonec nedorazili.

Velké poděkování patří zvláště traťovým komisařům, kteří přes nepřízeň počasí, kdy je část dne trápil děšť, neúnavně plnili své úkoly a přispěli tak nemalou mírou ke zdárnému zvládnutí celé akce.

Poděkování také patří všem, kteří přijeli a bojovali do poslední kapky benzínu a chladící kapaliny.

Ve formátu pdf zde najdete konečné výsledky.