pravidla leštěnky

                              PRAVIDLA LEŠTĚNKY AMK IVAŇ PRO ROK 2024

                                                                                                                                                               LEŠTĚNKY -  OSOBNÍ AUTA BEZ ÚPRAV !!!!!!                                                                                                                                                                                                                                       ČLÁNEK - AUTOMOBIL
Do soutěže může být přihlášen automobil, dle následujícího rozdělení, který splňuje níže uvedené podmínky: 

 

Rozdělení dle jednotlivých kategorií:

  ŽENY   Bez  rozdílu  obsahu  motoru, nesmí být žádná úprava

ŠKODA  do 1300ccm jezdci od 18 let. Jezdci od 16 let s písemným souhlasem rodiče.

 DIV. do 1400ccm jezdci od 18 let.  Jezdci od 16 let s písemným souhlasem rodiče.

DIV. do 1600ccm ---- jezdci od 18 let

DIV. nad 1600ccm--- jezdci od 18 let

              

                                                                                                                                                                                              OSOBNÍ AUTA BEZ ÚPRAV!!!!!!!!!!!!
                                                                                                                                                                 

- nesmí být použitý jiný, než identický motor karburátor a vstřikování musí být originální daného typu vozidla, u vozidel s turbem bude přepočet obsahu motoru použit koeficient 1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             JEZDEC MUSÍ ZNÁT PŘESNÝ OBSAH MOTORU!!!!!!!!!!!!!

- musí být akumulátor připojen pevně ke karoserii v původním úchytu, nebo připevněn pevně kurtnou ke karoserii.
- musí zůstat sériové nápravy z daného typu vozidla, je možno použití nových tlumičů, sériových. NE SPORTOVNÍCH !!!!! Na motoru musí být čitelné (očištěné) původní označení typu motoru a jezdec musí znát jeho umístění.
- musí být zachována původní sériová převodová skříň s diferenciálem bez úprav, ZE VŠECH DVEŘÍ JE ZAKÁZÁNO VYŘEZÁVAT VÝSTUHY A KONSTRUKČNÍ PRVKY.
- musí být zachovány všechny pevné a konstrukční části karoserie vozidla, nesmí být provedeno odlehčení na skeletu, nápravách, brzdovém pedálu a jiných důležitých nosných částech karoserie,
- z karoserie vozidla ani z jiných vnějších částí nesmí vyčnívat žádné ostré předměty, ani ostré hrany. Vozidlo musí mít odstraněno tažné zařízení.Kolmo na střechu vozidla musí být umístěn panel o rozměru 30x40cm se startovním číslem, nebo nálepkou o rozměru 50x50 cm.Bílá nálepka, černé číslo. Umístění na dveřích řidiče přední kapotě a střeše auta o rozměru 30x40cm.Po předchozích zkušenostech s blátem!!!!!!! Která auta nebudou takle označena nebudou bodována.
- musí být použita originální palivová nádrž v původním umístění včetně umístění přívodních potrubí, nebo múže být nahrazena jinou homologovanou (homologace může být propadlá, nebo nádrž trabant). Potrubí od motoru po nádrž musí být kovové. Musí být ukotvena pevně k vozidlu, min. 40cm od zadního a bočního obrysu vozidla. Odvzdušnění nádrže se zpětným ventilem, musí být vyvedeno mimo vnitřní prostor vozidla. Ne však pod vozidlo. Za řidičem musí být ochranná stěna plechová, nebo plastová, pevný plast o šířce min.70cm od podlahy po střechu která zabrání případnému zasažení jezdce kapalinami. Chladič musí být na původním místě daného typu vozidla. Před chladičem nesmí být žádná neoriginální výstuha,nebo může být chladič v zadní části vozidla. Potrubí od motoru po chladič musí být kovové. Za řidičem musí být kovová nebo plastová stěna o šířce min. 70cm od podlahy po střechu.

- musí být vpředu i vzadu dobře přístupné tažné oko označené šipkou
- musí být použitá pevná sedačka řidiče s hlavovou opěrkou. Sedačka musí být sériová pevně ukotvená. U seriové sedačky jsou povoleny tříbodové pásy, může být rám. Sedačky vlastní výroby nejsou přípustné, ostatní sedačky ve vozidle mohou být demontovány. Sportovní sedačky jsou povoleny, ale musí být ve vozidle čtyřbodové pásy, rám nebo polorám!!!!!!!
- Ochranný rám pevně přivařený ke karoserii na plotnách 80x80mm o tloušce 5mm z bezešvých trubek, konstrukční oceli o průměru 42mm a tlouštky stěny 2,5mm, nebo sportovním homologovaným rámem označený homologačním číslem.


- je zakázáno použití alternativního pohonu (PB) a jakýchkoliv jiných tlakových nádob,
- musí být funkční brzdové osvětlení – originální nebo dodatečně montované – na zřetelně viditelném místě,

-na autě musí svítit za jízdy zadní světlo,originnál nebo dodatečně namontované na viditelném místě.
- musí být účinný brzdový systémem s účinnou parkovací brzdou původní na původním místě!!!!!!!
- musí být originální sloupek řízení s původním volantem sériové výroby, nebo sportovním, včetně zachování originální palubní desky,
Originální sklo ve dveřích řidiče musí být podlepeno bezpečnostní fólií průhlednou lepící páskou, nebo pletivem o max.rozměru ok 2x2cm a min. průměru drátu 2mm. Přední sklo může být také nahrazeno pletivem, stejného rozměru.
- musí být skleněné střešní okno odstraněno a nahrazeno přivařeným nebo zanýtovaným plechem ocelovými nýty. U vozidel se šíbrem - bude zavařen nebo jinak zabezpečen proti otevření.
- musí být zajištění kapoty motorového příp. zavazadlového prostoru v originálním provedení, nebo pouze čepy s pojistkami,
- musí být zachovány všechny dveře daného typu vozidla, kromě pátých dveří mohou být odstraněny. Dveře řidiče i spolujezdce otevíratelné zvenku i zevnitř vozu, ze dveří je zakázáno odstraňovat výztuhy a konstrukční prvky. Auto musí mít nárazník, přední a zadní nemusí být originál. A a to během celého závodu bez nárazníku nebude vpuštěno do rozjíždky.
- účastník musí mít plachtu min. rozměru 3 x 2 m, která bude gumová pod vozidlem v parkovišti závodních vozidel. Z vozidla NESMÍ být patrný žádný únik provozních kapalin. Pokud nebude pod vozidlem plachta, pokuta 500 kč

Vozidlo, které nesplňuje požadavky přejímací komise, nebude k závodu připuštěno, avšak odstraní-li soutěžící závady v čase stanoveném pro technické přejímky, může vozidlo opětovně přistavit. Vozidla, která budou mít takové sportovní úpravy, které se neslučují s těmito pravidly budou zařazena do kategorie HOBBY, ale pouze v případě, že budou splňovat kriteria hobby. Jinak budou ze závodu vyloučena.


 ČLÁNEK - JEZDEC
Jezdec musí splňovat následující podmínky:
 Věk 18let (mimo vyjímku v kategorii do 1300ccm - 1400ccm), platný občanský a řidický průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny (vše předloží při administrativní přejímce).
 Zaplacené startovné.
 Dobrý zdravotní stav.
 Prohlášení jezdce - revers o účasti na vlastní nebezpečí.
 Za jezdce mladší 18-ti let předkládá příslušná prohlášení a doklady jeho rodič, který se prokáže občanským průkazem a spolupodepíše revers.
 Jezdec nesmí před ani během závodů používat alkoholické nápoje ani jiné prostředky, které by mohli snížit jeho schopnost k řízení vozidla. Pokud se jezdec odmítne podrobit dechové zkoušce, nebo tato bude pozitivní, bude ze závodu diskvalifikován/vyloučen.
 Doprovod jezdce se zúčastňuje závodů na vlastní odpovědnost a riziko.
 Jezdec je plně odpovědný i za svůj doprovod a mechaniky, obzvláště za požívání alkoholických nápojů a nevhodné chování vůči pořadatelům a ostatním účastníkům a návštěvníkům.
 Mít oděv chránící celou část těla (kombinéza, nesmí být silonová, monterky, monterková blůza. Nesmí být mastná nebo znečištěná od jiných kapalin podporujících hoření), motoristickou přilbu schváleného typu,  rukavice a pracovní obuv(závodní homologovaná obuv) a stímto se dostavit k technické přejímce vozidla.
 Řídit se ustanovením těchto předpisů a bezvýhradně je dodržovat.
 Jezdec (jezdci) je povinen respektovat pravidla těchto závodů.
 Jezdcům se zakazuje svévolné vjíždění na závodní okruh a zkoušení jinde, než k tomu účelu vyhrazeném prostoru,bude mít helmu rukavice,kombinézu a pracovní obuv.  
 Každý jezdec může v závodě použít jen jedno vozidlo v dané objemové kubatuře. O změnu vozidla může jezdec požádat ředitele závodu pouze po první rozjížďce a to jen za stejný typ nebo slabší. Pozdější výměna během již probíhajícího závodu není přípustná.Jezdec,který vymění auto po první rozjíždce,musí s tímto vyměněným   autem na technickou přejímku, a musí absolvovat minimálně dvě další rozjíždky  a finále.Při jakékoli opravě auta musí jezdec absolvovat 2 rozjíždky a finále.
 Jezdec je povinen podrobit svoje vozidlo jakékoliv kontrole nezávislé komise kterou určí ředitel závodu a to i v průběhu celého závodu.
 Mimo závodní dráhu je jezdec povinen jet rychlostí max. 5km/hod (rychlost chůze).
 V celém závodě je ZAKÁZÁNO vypouštění všech ropných produktů, jejich únik je každý účastník povinen neprodleně nahlásit pořadateli. Jezdec je povinen používat vanu nebo plachtu při parkování závodního vozidla v depu. V případě nedodržení bude jezdec vyloučen z rozjížďky nebo diskvalifikován ze závodu. Úmyslné vypouštění ropných produktů bude trestáno pokutou ve výši 10.000,-Kč. Účastník, který se takového přestupku dopustí je povinen uhradit veškeré náklady spojené s odstraněním a nadále je vyloučen z celého seriálu závodů.
 Po ukončení závodu je jezdec POVINEN po sobě uklidit prostor v parkovišti závodních vozidel.Při nedodržení pořádku,bude jezdec v příštím závodě platit pokutu 300kč.
 Jezdec a dva členové jeho doprovodu jsou osvobozeni od placení vstupného (3 osoby).Doprovod musí dojed s jezdcem na pozdější příjezd nebude brán zřetel a musí zaplatit vstupné.
 Pod jedním startovním číslem v závodě i seriálu může být registrován pouze jeden jezdec. Jen při demoličním závodu může startovat jezdec i bez čísla, musí však mít helmu,rukavice,kombinézu pracovní obuv,podepsán reverz, zaplaceno startovné pro demoliční závod a odstraněné třetí nebo páté dveře auta a světla.
 Jízda se spolujezdcem není přípustná.
 Jezdec může v závodě startovat ve více divizích. Auto, se kterým bude startovat, musí splňovat podmínky pro danou divizi. Startovné, za každou divizi, se platí v plné výši.
 Jezdec si může sundat přilbu až po zastavení v depu. Pokud zastaví na trati, tak až v diváckém prostoru. Pokud jezdec toto ustanovení poruší, může být vyloučen ze závodu.

 ČLÁNEK - PŘIHLÁŠKY                                                                                                                                                     Jméno,příjmení,st. číslo,typ vozu,přesný obsah motoru,tel.
 Přihlásit se k závodu je nutné do neděle 22.00 hod 7dní před datem závodu e-mailem nebo tel.sms.V tomto případě je základní startovné.Při pozdějším přihlášení,bude zvýšené startovné.Pokud do neděle 22.00hod. před datem závodu,bude ve všech kubaturách  přihlášeno méně než 4.jezdci,bude zajištěn pohár pouze pro 1.místo. NA POZDĚJŠÍ PŘIHLÁŠKY NEBUDE BRÁN ZŘETEL.Před každým jednotlivým závodem se jezdec musí přihlásit sám.Přihláška musí obsahovat všechny potřebné náležitosti a je považována za závaznou.Pokud se nemůže přihlášený jezdec  dostavit na závod je povinen se omluvit.Bez řádné omluvy zaplatí při dalším závodě pokutu 300kč.Startovné se platí v den závodu. Pokud bude k závodu přihlášeno méně jak 45 jezdců,bude zvýšeno startovné,nebo budou závody zrušeny.Technická přejímka a adminisrrativní je od 7.30-9.00hod. 
 ČLÁNEK - STARTOVNÉ
 Základní startovné je ve výši 1500,- Kč  (při přihlášení do neděle 22.00 hod. víkend před závodem.
      zvýšené startovné je ve výši 1800,- Kč (při přihlášení do zahájení tech.přejímek v den závodu)
      zvýšené startovné je ve výši 2000,- Kč (při přihlášení po skončení tech.přejímek v den závodu)                       TATO VOZIDLA BUDOU VE VŠECH ROZJÍŽDKÁCH STARTOVAT Z KONCE ROŠTU.                                             

 Diskvalifikovanému nebo vyloučenému jezdci nebude startovné vráceno, ani jeho část.
 Při samovolném odstoupení jezdce ze závodu nebude  startovné vráceno.  O vrácení startovného rozhoduje vždy pořadatel závodu. 
 ČLÁNEK - PRAVIDLA JÍZDY
 STARTY
 Předčasný start znamená opakování startu s tím, že jezdec, který předčasně vystartoval, je  přesunut do poslední řady. V případě poruchy některého startujícího vozidla se může pozdržet start. O délce pozdržení startu rozhoduje ředitel. Po uplynutí tohoto limitu je rozjížďka odstartována. Jezdec, který se na start nedostavil, je pro tuto rozjížďku diskvalifikován. Do prostoru startu najíždí jezdci již v průběhu předchozí rozjížďky. MOHOU k tomu, mimo rozpisu, být vyzváni rozhlasem. Nedostaví-li se jezdec na start ani na opětovné vyzvání bude jízda odstartována bez něj. Jezdec se poté již do jízdy nesmí zařadit.
 Start je na rozsvícená zelená světla semaforu.
 JÍZDA
 Je zakázáno narážení, křížení soupeře, vytlačování z trati a bránění v předjetí.
 Jezdec, jezdící o kolo zpět, je povinen umožnit předjetí.
 V případě poruchy vozidla v průběhu závodu je jezdec povinen odstavit vozidlo ke kraji trati a za zvýšené opatrnosti toto opustit.  Podobně je tomu i po havárii. V žádném případě však nesmí na trati své vozidlo opravovat (vztahuje se i na doprovod). Při nedodržení tohoto ustanovení je jezdec diskvalifikován z celého závodu.
 V případě havárie je ředitel závodu oprávněn přerušit závod, dle její závažnosti, v případě převrácení auta nebo poranění jezdce může pokyn k zastavení závodu vydat i traťový komisař z příslušného úseku.
 Pokyn k zastavení závodu nebo rozjížďky může vydat organizátor, ředitel závodu nebo traťový komisař i v případě porušení vyznačených bezpečnostních zón kýmkoli z řad diváků nebo doprovodu jezdců v průběhu závodu.
 Při jízdě je jezdec povinen být připoután funkčním bezpečnostním pásem a mít řádně připevněnou ochranou přilbu,  Zkušební jízdy na přilehlých cestách a pozemcích či depu jsou zakázány. Jezdec musí mít na startu každé jízdy čisté a čitelné startovní číslo.

 VLAJKOVÁ SIGNALIZACE
• Zelená vlajka – příprava ke startu
• Žlutá vlajka v klidu „vyvěšená" - stojící vozidlo - omezený průjezd, zákaz předjíždění v daném úseku až za incident.
• Žlutá vlajka v pohybu „mávající" - podstatně zúžený průjezd (dvě a více aut), převrácené vozidlo, příp. osoby na trati, nebezpečí na trati, zákaz předjíždění v daném úseku až za incident.
• Dvě žluté vlajky v pohybu „mávající“ - špatně průjezdná trať, osoby na trati, zvýšené nebezpečí, být připraven k zastavení v tomto úseku, zákaz předjíždění v daném úseku až za incident.
• Červená vlajka - zastavení závodu, okamžitě zpomalit, zákaz předjíždění.Nejbližším výjezdem opustit trať.
• Modrá vlajka - umožnit předjetí o kolo.
• Černobílá vlajka - napomenutí jezdce.
• Černá vlajka - vyloučení jezdce z rozjížďky, při neuposlechnutí diskvalifikace ze závodu.
• Šachovnicová vlajka – cíl.
 POSTIHY JEZDCŮ
 Předčasný start
• posun do poslední řady startovního roštu
• vyloučení z dané rozjížďky
 Nesportovní a agresivní způsob jízdy (dle závažnosti):
• napomenutí
• posunutí o jedno místo zpět v pořadí rozjížďky
• vyloučení(diskvalifikace) z dané rozjížďky
• posunutí o jedno místo zpět ve finále
• diskvalifikace ze závodu
 Neuposlechnutí vlajkové signalizace a pokynů rozhodčích dle závažnosti:                                                              .předjiždění pod žlutou bez bodu z dané rozjíždky                                                                                                          předjiždení pod žlutou po druhé diskvalifikace ze závodu
• napomenutí
• posunutí o jedno místo zpět v pořadí rozjížďky
• vyloučení(diskvalifikace) z dané rozjížďky
• posunutí o jedno místo zpět ve finále
• diskvalifikace ze závodu
 Urážky činovníků závodu - nevhodné chování jezdce nebo jeho doprovodu:
• diskvalifikace a vyloučení ze závodu
• diskvalifikace a vyloučení do konce sezony
 Otevřená kapota – dveře: rozbité, nebo vypadené okno čelní, nebo ve dveřích u řidiče!!!!!!!!! vyloučení z rozjížďky
• jezdec je povinen opustit trať
po neuposlechnutí vyloučení ze závodu
 Odmítnutí kontroly obsahu motoru:
• diskvalifikace ze závodu
 Zjištění vyššího obsahu motoru: nepovolené upravy na motoru nebo převodovce.
 odebrání bodů
• diskvalifikace do konce sezóny
 Opravy na trati v průběhu jízdy:
• diskvalifikace z celého závodu
. Jezdec musí dokázat že nemá nepovolené upravy.
. Pokud jezdec způsobí při kolizy jinému jezdci nepojízdnost vozidla,a ten nebude moci pokračovat v závodě, bude viník potrestán diskvalifikací z celého závodu!!!!

 ČLÁNEK - HODNOCENÍ
 Závod se sestává ze tří kvalifikačních rozjížděk, do kterých jsou jezdci losováni počítačem.
Kvalifikační rozjížďky se jedou na 5 kol (pokud není stanoveno jinak), se vzrůstajícím bodovým ohodnocením. Pokud bude startovat v dané divizi více jak 10 vozidel, bude puštěno na start finálové jízdy prvních 10 vozů v pořadí. Pokud z nich někdo nenastoupí do finálové jízdy, bude nahrazen dalším v pořadí. Postavení ve finále je dle součtu bodů ve kvalifikačních rozjížďkách. Finále se jede na 7 kol (pokud není stanoveno jinak).
 V případě malého počtu jezdců mohou být jízdy divizí sloučeny. Hodnoceny budou samostatně.


 Hodnocení závodu:
Celkové umístění je dáno umístěním ve finálové jízdě,  pořadí pro start ve finálové jízdě určuje konečné pořadí jezdců po dokončení všech rozjížděk daného závodu.
Umístění ve finálové jízdě je podle pořadí průjezdu cílem.
Dekorování jsou vždy první 3 jezdci.
Vozidlo,které neprojede ve finálové jízdě pod šachovnicovou vlajkou nebude mít žádné body.
V případě přerušení rozjížďky nebo finále se postupuje následovně:
- při přerušení jízdy do první poloviny počtu odjetých kol se opakuje celá jízda
- při přerušení jízdy po odjetí více než poloviny kol se tato jízda již neopakuje a platí pořadí projetí cílem v posledním kole. Vozidlo nebo vozidla, která zapřičinila přerušení jízdy, nebo nejsou schopna bez pomoci opustit trať, budou hodnocena tak, jako by danou jízdu nedojela bez ohledu na míru zavinění.Vozidlo,které zavinilo přerušení jízdy ne vlastní vinnou,může nastoupit do opakované jízdy.
- při přerušení jízdy a opakovaném startu musí vozidla nastoupit bezodkladně zpět na start. Opravy a úpravy nejsou povoleny. V případě přerušení na delší časový úsek např.při čekání na uvolnění vozidla záchranné služby, nebo úpravě trati apod.může ředitel závodu vyhlásit pauzu, ve které jsou opravy přípustné.
Bodování v rozjížďkách:
Pořadí                      1.   2.  3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Počet bodů             13.11.  9. 7. 6. 5. 4. 3. 2.  1.         

Bodování finálových jízd:
Pořadí :               1.  2.  3.  4.  5.   6. 7. 8. 9. 10. 
Počet bodů :      25 20 16 13 11 10  9  8  7   6    

 Seriál Mezinárodního mistrovství Moravy - Přibice:
Do seriálu se započítávají výsledky všech závodů. Aby byl jezdec hodnocen v seriálu musí startovat  viz.tabulka uskutečněných závodech seriálu.
Body jsou přiděleny dle pořadí v jednotlivých závodech. V případě, že jezdci mají stejný počet bodů, rozhoduje počet odjetých závodů a následně vyšší počet dosažených lepších umístění.
V případě vyloučení jezdce ze závodu, je tento považován za jeden ze započítávaných, ale bez bodů. Vyhlášení seriálu bude po posledním závodě.

 


Vypsané závody   2024 v Přibicích


Do seriálu „Mezinárodního Mistrovství Moravy“ – Přibice se započítávají všechny
závody (viz.kalendář závodů), které pořádá pořadatel AMK Ivaň v roce 2021.
Celkové hodnocení bude po odjetí všech vypsaných závodů.

Minimální počet závodů v daném roce, které musí jezdec absolvovat, aby mohl být hodnocen v celém seriálu:
počet závodů v seriálu                                                                                 11 10  9 8  7 6 5
minimální počet odjetých závodů jezdcem v seriálu a kubatuře              9   8   7 6  5 5 4


 ČLÁNEK - PROTESTY
    Protest může podat pouze přihlášený jezdec písemně u ředitele závodu a to v těchto případech:
 Proti jednotlivým rozjížďkám do 5 -ti min. po odjetí jednotlivé jízdy s vkladem 2000,- Kč
 Proti celkovému výsledku do 15-ti min. po zveřejnění výsledku s vkladem 3000,- Kč
 Proti nepovoleným úpravám vozu kdykoliv, s vkladem 5000,- Kč. V případě oprávněného protestu je viník povinen zaplatit pokutu 7000,- Kč a náklady spojené se zjištěním skutečností, případně uvedení vozidla do původního stavu. V případně neuznaného protestu, hradí náklady s tím spojené protestující. Oprávněnost protestu posuzuje komise určená pořadatelem – zpravidla organizační ředitel, ředitel závodu a hlavní traťový komisař. Proti výroku komise není odvolání!!!!!!!!
 V případě uznání protestu je vklad vrácen, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele. Na pozdější námitky a na písemný protest, podaný bez vkladu, nebude brán zřetel.
 ČLÁNEK - POŘADATELSKÁ SLUŽBA Pořadatel nenese odpovědnost za škody způsobené na zdraví, vozidlech a majetku. V celém areálu je zakázáno vypouštění olejů a jiných ropných produktů.
 Pořadatel je povinen zabezpečit vytyčení tratě, oddělení diváckého sektoru v bezpečné vzdálenosti od tratě.
 Zdravotnická a záchranná pomoc je zajištěna pořadatelem. Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků závodu.
 Pořadatel si vyhrazuje právo umístit bezplatně na každém soutěžním vozidle reklamní nápisy na místech: dveře  spolujezdce případně blatníky.
 Závod se jede za každého počasí.
 Pořadatel zajistí vybavení areálu odpadkovými koši a WC (suché - chemické záchodky).
 Do prostoru depa je povolen vjezd a stání pouze  vozidlům přepravující soutěžní vozidla. Ostatní vozidla, doprovázející závodníky, musí být odstavena na parkovišti pro diváky.
 Pořadatel je oprávněn vykázat z areálu případně vyřadit ze závodů osoby nebo týmy za:
     porušení pravidel závodů,
     poškozování cizích věcí nebo vybavení areálu,
     nevhodné chování k účastníkům závodů, divákům nebo pořadatelům,
    
 ČLÁNEK - OSTATNÍ
 Tato ustanovení jsou závazná pro všechny účastníky amatérských závodů a každý účastník je stvrzuje podpisem na reverzu k závodům, přičemž odpovídá za seznámení se s těmito ustanoveními a podáním prohlášení, že se jich účastní na vlastní nebezpečí.
 Pořadatel odpovídá za dodržení znění pravidel v plném rozsahu, není-li určeno pravidly jinak.
 Znění pravidel může být změněno  s uvedenou změnou budou soutěžící seznámeni předem. Pro jezdce je text těchto pravidel závazný.
 Jezdec, který není v seriálu zaregistrován, musí v případě shody startovních čísel  před závodem změnit startovní  číslo  dle pokynů pořadatele.
 Pořadatel může zkrátit počet kol rozjížděk i finálových jízd, případně zrušit rozjížďku nebo finále. Taktéž může zrušit celý závod. Toto rozhodnutí oznámí jezdcům.V celém areálu je zákaz používat čtyřkolky, koloběžky a skutry.
 DO AREÁLU JE ZÁKAZ VSTUPU PSŮ.!!!!!!!!!!!